Quyết định công nhận danh sách thành viên và thư ký hội đồng PHPBGDPL huyện
Số ký hiệu văn bản 1001/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định công nhận danh sách thành viên và thư ký hội đồng PHPBGDPL huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_Kien_toan_Danh_sach20210414023817567_Signed.pdf
Văn bản mới