V/v tiếp tục thực hiện Quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-I9
Số ký hiệu văn bản 684/UBND-VP
Ngày ban hành 01/05/2021
Ngày hiệu lực 01/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện Quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-I9
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm scan_0001_637554576520723026_20210501092129181.pdf
Văn bản mới