Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn bàn huyện Báo Yên
Số ký hiệu văn bản 1190/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/05/2021
Ngày hiệu lực 03/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn bàn huyện Báo Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_1190_637556666017676666_20210503073807347.pdf
Văn bản mới