QUYẾT ĐỊNH Về việc giao danh mục Lập đề án phát triển khu du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên trên cơ sở gắn với đề án xây dựng xã nghĩa đô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Số ký hiệu văn bản 1322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc giao danh mục Lập đề án phát triển khu du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên trên cơ sở gắn với đề án xây dựng xã nghĩa đô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm QD_giao_signed202105071142197_20210510092636123_Signed.pdf
Văn bản mới