Triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 738/UBND-VP
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Vv_trien_khai_Chi_thi_cua_Chu_20210510022424410_Signed.pdf
Văn bản mới