Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 221/TB-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm 2Thong_bao_Tuyen_dung_VC_nam_220210519103800950_Signed.pdf
Văn bản mới