Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 154/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm KE_HOACH_TUYEN_DUNG-20121(thi_20210519104126825_Signed.pdf
Văn bản mới