Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Số ký hiệu văn bản 164/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_kiem_tra_CCHC_che_do_20210527085504890_Signed.pdf
Danh_sach_doan_kiem_tra_21052620210527085536125_Signed.pdf
Văn bản mới