Nghị quyết phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch phảtftriễn kinh tế xã hội giai đoạn 2016 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 2025 của huyện Báo Yên
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch phảtftriễn kinh tế xã hội giai đoạn 2016 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 2025 của huyện Báo Yên
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Công Tư
Tài liệu đính kèm NQ_07_HDND_H_637580533774050955_20210531103150218.pdf
Văn bản mới