Báo cáo Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bảo Yên và phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025
Số ký hiệu văn bản 255/BC-UBND
Ngày ban hành 06/06/2021
Ngày hiệu lực 06/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bảo Yên và phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm BC_XD_NTM_va_phan_dau_HT_huyen20210604104723384_Signed.pdf
Văn bản mới