QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất có nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát sinh sau ngày 31/5/2019 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1769/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2021
Ngày hiệu lực 19/06/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất có nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát sinh sau ngày 31/5/2019 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_TL_to_cong_tac_lam_nha_dat_20210617105252150_Signed.pdf
Văn bản mới