Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên
Số ký hiệu văn bản 379/BC-UBND
Ngày ban hành 18/07/2021
Ngày hiệu lực 18/07/2021
Trích yếu nội dung Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm BC_CT40_202107160453203020210720210716050100396_Signed.pdf
Văn bản mới