KH Triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 231/KH-UBND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung KH Triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_Trien_khai_va_tuyen_truyen_20210824032152671_Signed.pdf
Văn bản mới