V/v tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1987/UBND-VP
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Vv_tang_cuong_kiem_sooat_nguoi20211004023845274_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang