V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2252/UBND-VP
Ngày ban hành 04/11/2021
Ngày hiệu lực 04/11/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Tang_cuong_phong_dich_Ha_Giang20211104111938458_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang