BÁO CÁO Tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 713/BC-UBND
Ngày ban hành 19/12/2021
Ngày hiệu lực 19/12/2021
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Bao_cao_lan_cuoi_signed202112120211214092552475_Signed.pdf

Phu_bieu_y_kien_kien_nghi_cu_t20211214092641506_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang