Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 07_ KH_tuyen_truyen_va_to_chuc_cac su kien Van hoa, van nghe, Le hoi 2022.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang