Kế hoạch thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 130-KH/HU
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_hoc_tap_Bac_nam_2022_22012620220126114620796_Signed_20220126114632515.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang