Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hoá huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1027-QĐ/HU
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hoá huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_kien_toan_BCD_NNHH_2203010520220308011708685_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang