Quyết định kiện toànTổ giúp việc thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hoá huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 1028-QĐ/HU
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 08/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toànTổ giúp việc thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hoá huyện Bảo Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2_Du_thao_QD_kien_toan_TGV_NQ_20220308025852635_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang