Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)
Số ký hiệu văn bản 34- HD/HU
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_TT_KN_110_NAM_NGAY_SINH_DC_20220309093917125_Signed.pdf
2_DE_CUONG_TT_110_NAM_NGAY_SINH_DC_LE_VAN_LUONG_220303013557548540_20220304080638737_202203040930009_20220309075655143.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang