Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 90-KH/HU
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 90 KH_thuc_hien_KL01_gd_2021_-20220210908020234665_Signed (1).pdf
01-KL của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT về đẩy mạn.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang