Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 106-KH/HU
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 106 KH_to_chuc_thuc_hien_NQ_12_cua20211103084913349_Signed.pdf
NQ12.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang