Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 21-Ctr/HU
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 21 Chuong_trinh_hanh_dong_thuc hien NQ12_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang