Cong van v/v tuyên truyền nêu gương các điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 947-CV/HU
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 10/03/2022
Trích yếu nội dung Cong van v/v tuyên truyền nêu gương các điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_Tuyen_truyen_dien_hinh_xay_20220310035853843_Signed_20220310035902702.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang