Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/HU
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm Nghi_quyet_LDCD_huyen_NTM_220520220518032425954_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang