HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 40-HD/HU
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_day_manh_tuyen_truyen_03 trien20220520015901515_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang