KH tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 170-KH/HU
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung KH tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KE_HOACH_TT_CAI_CACH_HANH_CHIN20220520015156045_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang