KH kiểm tra công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 01 ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về sản suất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025 đối với đảng ủy xã Điện Quan và cá nhân đồng chí Đặng Văn Bậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Quan.
Số ký hiệu văn bản 159-KH/HU
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung KH kiểm tra công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 01 ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về sản suất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025 đối với đảng ủy xã Điện Quan và cá nhân đồng chí Đặng Văn Bậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Quan.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 159_KHHU_20220427022018280280.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang