QĐ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 01- ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025 đối với đảng bộ khối Nông Lâm nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 1141-QĐ/HU
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 01- ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025 đối với đảng bộ khối Nông Lâm nghiệp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1141_QDHU_20220427013346444440.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang