Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
563/BC-UBND 20/10/2021 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021 huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Tải về
346/BC-UBND 26/07/2021 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội huyện Bảo Yên tháng 6 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
379/BC-UBND 18/07/2021 Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên Tải về
377/BC-UBND 18/07/2021 BÁO CÁO Công tác quản lý, sử dụng đất đai huyện Bảo Yên giai đoạn 2010-6/2021 Tải về
1293/UBND-VP 18/07/2021 V/v kiểm soát người dân vào địa bàn huyện để phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
255/BC-UBND 06/06/2021 Báo cáo Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bảo Yên và phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025 Tải về
158/BC-UBND 14/04/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2021 Tải về
155/BC-UBND 13/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án Chợ Phố Ràng, huyện Bảo Yên theo các chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai Tải về
61/BC-UBND 22/02/2021 Báo cáo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị Tải về
13/BC-BCĐ 13/01/2021 Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Bảo Yên Tải về
12345

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang