Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/BC-UBND 16/02/2022 BÁO CÁO Kết quả giải quyết, xử lý các trường hợp có tài sản là nhà ở và các công trình khác của hộ gia đình, cá nhân được hình thành trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021 Tải về
753/BC-UBND 25/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Bảo Yên năm 2021, kế hoạch năm 2022 Tải về
725/BC-UBND 19/12/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021 Tải về
723/BC-UBND 19/12/2021 Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Bảo Yên Tải về
718/BC-UBND 19/12/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Tải về
715/BC-UBND 19/12/2021 BÁO CÁO Kết quả rà soát đặt tên đường, phố, công trình công trình trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên Tải về
698/BC-UBND 12/12/2021 BC Kết quả công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng Nghĩa Đô năm 2021, phương hướng năm 2022 Tải về
563/BC-UBND 20/10/2021 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021 huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Tải về
346/BC-UBND 26/07/2021 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội huyện Bảo Yên tháng 6 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
379/BC-UBND 18/07/2021 Kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên Tải về
12345

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang