CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN
Lượt xem: 296

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

I. Danh mục tiếp cận thông tin có điều kiện

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

(Điều 7- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13)

II. Danh mục tiếp cận thông tin

  1. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:Mẫu số 01a;Mẫusố01b.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫusố01a; Mẫusố01b; Mẫusố02; Mẫusố03; Mẫusố04; Mẫusố05; Mẫu số 06.

2. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

   (Theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

http://vbpl.vn/Pages/danh-sach-dieu-uoc.aspx?DULinhVuc=9

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

https://dichvucong.laocai.gov.vn/trangchu/quytrinhnoibo

 

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

https://pbgdpl.laocai.gov.vn/Default.aspx?sname=pbgdpl&sid=2398&pageid=99585

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

https://baoyen.laocai.gov.vn/thuong-truc-ubnd-huyen 

7

Báo cáo tài chính năm

https://baoyen.laocai.gov.vn/cong-khai-ngan-sach

8

Thông tin thống kê

https://baoyen.laocai.gov.vn/?pageid=28530&p_steering=136065

9

Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng

 

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Hoàng Duy Thảo - Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Yên

Địa chỉ: Khu hành chính mới huyện Bảo Yên, TDP 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Email: hdthao-baoyen@laocai.gov.vn - Điện thoại: 02143.876.212

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải về

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Tải về

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

                                                      Tải về 
 6  Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin                                                 Tải về
 7  Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận                                              Tải về
 IV  Chi phí tiếp cận thông tin  
 1  Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính  http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=129245

 

 


Tin liên quan
1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang