Danh bạ thư điện tử Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 257

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ hộp thư điện tử

1

Văn phòng UBND huyện

vanphong-baoyen@laocai.gov.vn

2

Phòng Tư pháp

phongtp-baoyen@laocai.gov.vn

3

Phòng Nội vụ

phongnv-baoyen@laocai.gov.vn

4

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

phongktht-baoyen@laocai.gov.vn

5

Phòng Lao động, TB&XH

phongldtbxh-baoyen@laocai.gov.vn

6

Phòng Giáo dục - Đào tạo

phonggddt-baoyen@laocai.gov.vn

7

Phòng Tài nguyên -  Môi trường

phongtnmt-baoyen@laocai.gov.vn

8

Phòng Văn hóa thông tin

phongvhtt-baoyen@laocai.gov.vn

9

Phòng Dân tộc

phongdt-baoyen@laocai.gov.vn

10

Phòng Nông nghiệp PT&NT

phongnnptnt-baoyen@laocai.gov.vn

11

Thanh tra huyện

thanhtra-baoyen@laocai.gov.vn

12

Phòng Y tế

phongyt-baoyen@laocai.gov.vn

13

Phòng Tài chính – Kế hoạch

phongtckh-baoyen@laocai.gov.vn

14

Đài Truyền thanh - Truyền hình

daittth-baoyen@laocai.gov.vn

15

Ban Quản lý dự án XDCB

banqlda-baoyen@laocai.gov.vn

16

Trung tâm dạy nghề và GDTX

 ttdngdtx-baoyen@laocai.gov.vn

17

Trung tâm Văn hóa TT-TT

ttvanhoa-baoyen@laocai.gov.vn

18

Ban Quản lý rừng phòng hộ

bqlrph-baoyen@laocai.gov.vn

19

Ban Quản lý Di tích huyện

bqldt-baoyen@laocai.gov.vn

20

Văn phòng Đăng  ký Quyền sử dụng đất

vpdksdd-baoyen@laocai.gov.vn

21

Chi Cục thống kê

Ccthongke-baoyen@laocai.gov.vn

22

Huyện đoàn Bảo Yên

hd-baoyen@laocai.gov.vn

23

Hội Nông dân

 

hnd-baoyen@laocai.gov.vn

24

Hội liên hiệp phụ nữ

 

hpn-baoyen@laocai.gov.vn

25

Hội Cựu chiến binh

 

hccb-baoyen@laocai.gov.vn

26

Ủy ban MTTQVN

 

ubmttq-baoyen@laocai.gov.vn

27

Hội chữ thập đỏ

hctd-baoyen@laocai.gov.vn

28

Liên đoàn Lao động huyện

ldld-baoyen@laocai.gov.vn

29

Chi cục thuế huyện

 

ccthue-baoyen@laocai.gov.vn

30

Trạm khuyến nông huyện

 

tkn-baoyen@laocai.gov.vn

31

Trạm Bảo vệ thực vật huyện

 

tbvtv-baoyen@laocai.gov.vn

32

Trạm Thú Y huyện

 

tty-baoyen@laocai.gov.vn

33

Hạt kiểm lâm huyện

 

hkl-baoyen@laocai.gov.vn

34

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

cttc-baoyen@laocai.gov.vn

35

Kho bạc nhà nước huyện

 

khobac-baoyen@laocai.gov.vn

36

Bảo hiểm xã hội huyện

 

bhxh-baoyen@laocai.gov.vn

37

Chi cục Thi hành án

 

cctha-baoyen@laocai.gov.vn

38

Viện kiểm soát

 

vks-baoyen@laocai.gov.vn

39

Toà án nhân dân huyện

 

toaan-baoyen@laocai.gov.vn

40

Trung tâm Y tế huyện

 

ttyt-baoyen@laocai.gov.vn

41

Trung tâm Dân số, KHH GĐ

 

hd-baoyen@laocai.gov.vn

42

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện

hd-baoyen@laocai.gov.vn

43

Ngân hàng chính sách XH huyện

nhcsxh-baoyen@laocai.gov.vn

44

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Yên

 

ctln-baoyen@laocai.gov.vn

45

Hạt Quản lý đường bộ QL 70

hqldb70-baoyen@laocai.gov.vn

46

Hạt Quản lý đường bộ QL 279

hqldb279-baoyen@laocai.gov.vn

47

UBND Thị trấn Phố Ràng

phorang-baoyen@laocai.gov.vn

48

UBND xã Long Khánh

longkhanh-baoyen@laocai.gov.vn

49

UBND xã Long Phúc

longphuc-baoyen@laocai.gov.vn

50

UBND xã Việt Tiến

viettien-baoyen@laocai.gov.vn

51

UBND xã Lương Sơn

luongson-baoyen@laocai.gov.vn

52

UBND xã Yên Sơn

yenson-baoyen@laocai.gov.vn

53

UBND xã Bảo Hà

baoha-baoyen@laocai.gov.vn

54

UBND xã Cam Cọn

camcon-baoyen@laocai.gov.vn

55

UBND xã Kim Sơn

kimson-baoyen@laocai.gov.vn

56

UBND xã Minh Tân

minhtan-baoyen@laocai.gov.vn

57

UBND xã Thượng Hà

thuongha-baoyen@laocai.gov.vn

58

UBND xã Điện Quan

dienquan-baoyen@laocai.gov.vn

59

UBND xã Tân Dương

tanduong-baoyen@laocai.gov.vn

60

UBND xã Xuân Thượng

xuanthuong-baoyen@laocai.gov.vn

61

UBND xã Xuân Hòa

xuanhoa-baoyen@laocai.gov.vn

62

UBND xã Vĩnh Yên

vinhyen-baoyen@laocai.gov.vn

63

UBND xã Nghĩa Đô

nghiado-baoyen@laocai.gov.vn

64

UBND xã Tân Tiến

tantien-baoyen@laocai.gov.vn

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang