Đồng chí Nguyễn Trọng Hài dự Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Bảo Yên (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)
Lượt xem: 259

Chiều 15/9, tại Nhà Văn hóa huyện, HĐND huyện Bảo Yên tổ chức kỳ họp thứ 14 bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Công Tư - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

 

Dự kỳ họp về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Bùi Khánh Linh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Quyền - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo một số phòng, ban của tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên khai mạc và thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 của BTV Tỉnh Lào Cai.

Về phía huyện Bảo Yên có các đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ VN huyện, Trưởng các đoàn thể huyện, các đại biểu HĐND huyện khóa XVII, trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc và thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình kỳ họp tờ trình của UBND huyện v/v xem xét bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Nhất - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh tin bai

Đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình kỳ họp Tờ trình của UBND huyện về việc xem xét bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Kết quả: ông Nguyễn Văn Nhất  - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt cao.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác cán bộ là công tác thường xuyên của Đảng, trước yêu cầu kiện toàn nhân sự theo các vị trí việc làm; đặc biệt là yêu cầu nhiệm vụ trong thời điểm hiện nay, cần phải tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự đảm đương các nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như Đại hội Đảng bộ tinh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nhất được các đại biểu HĐND huyện Bảo Yên tín nhiệm với lá phiếu đạt cao. Đồng thời, mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nhất nhận công tác mới, tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị công tác, địa bàn, lĩnh vực mới, cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt cơ sở, kịp thời phối hợp với các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBND huyện để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tập trung lãnh đạo và thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, chia sẻ phối hợp để đồng chí Nguyễn Văn Nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì mục tiêu huyện Bảo Yên ngày càng phát triển. 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Nhất - Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Nhất - tân Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Yên đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Với vai trò, cương vị trọng trách công tác mới, xác định là vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề; đồng chí hứa sẽ luôn cố gắng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn tập trung lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và phấn đấu đưa huyện Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh và là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025. 

anh tin bai

Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện, các đồng chí Trong BTV Huyện ủy Bảo Yên tặng hoa chúc mừng

anh tin bai

Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, công tác điều hành ngân sách đảm bảo quy định pháp luật tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng và một số hàng mục cải tạo các công trình văn hóa, trường học, trụ sở các cơ quan trên địa bàn huyện; kỳ họp đã xem xét, nghiên cứu 08 tờ trình của UBND huyện về tài chính ngân sách; nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện. Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Bảo Yên năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG năm 2023 huyện Bảo Yên;Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Bảo Yên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông và sân vận động, huyện Bảo Yên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, chỉnh trang đường trung tâm xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, chỉnh trang đường trung tâm xã Minh Tân, huyện Bảo Yên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường K1, T1 kết nối từ QL 279 vào khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nhất - Ủy viên BTV Huyện ủy vừa được đại biểu HĐND bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện với tỷ lệ tín nhiệm rất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tập chung thống nhất của các vị đại biểu HĐND huyện. Với những kinh nghiệm thực tiễn và lãnh đạo ở nhiều vị trí công tác khách nhau; với vai trò trọng trách mới, HĐND huyện tin tưởng đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo nhanh chóng tiếp cận với công việc mới cùng với tập thể lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả công việc được phân công trong UBND huyện; phấn đấu hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao. Kế thừa tốt các công việc của các đồng chí tiền nhiệm đã và đang triển khai để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Bảo Yên lần thứ XXII đã đề ra và Nghị quyết HĐND đã ban hành…
Sau 1/2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.
                                        


Hoàng Huy
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang