Hội Nông dân xã Lương Sơn tổ chức Đại hội khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 170

Sáng ngày 21/3, Hội Nông dân xã Lương Sơn tổ chức đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Nam- Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; Đồng chí Trần Quốc Toản- Huyện uỷ viên, Chủ tịch HND huyện, Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Bảo Yên. Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ Công chức xã và 57 đại biểu đại diện cho 776 hội viên nông dân xã Lương Sơn.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội Hội Nông dân xã Lương Sơn khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Lương Sơn luôn bám sát vào các chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; hướng dẫn, tuyên truyền của Hội cấp trên để tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của hội cấp trên, của xã. Trong nhiệm kỳ Hội nông dân xã Lương Sơn đã triển khai thực hiện các dự án cây trồng, vật nuôi chủ lực, tiềm năng của xã theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tổng diện tích chè trồng tập trung là 158,4ha, Năng suất đạt 87,5tạ/ ha; Sản lượng đạt 1.386/1.369 tấn. Duy trì và phát triển diện tích trồng Quế đạt 827 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.445 tấn. Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng tập trung, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sản lượng thịt hơi chủ yếu: 288 tấn; Đàn trâu 259 con; Bò: 16 con; Đàn lợn 1.977; Đàn gia cầm 25.030; Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 21/21 ha. Phát triển các mô hình nuôi Ốc nhồi, Đà điểu, cây ăn quả, rau màu các loại,… nâng cao thu nhập cho người dân.
Việc xây dựng Quỹ hội và hội phí nhằm mục đích duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi hội, có 100% hội viên tham gia đóng góp đầy đủ hội phí theo đúng Điều lệ hội. Việc xây dựng quỹ hội, đến nay tổng số có 9/9 chi hội xây dựng được quỹ hội, tổng số tiền là 23,2 triệu đồng, trung bình mỗi chi Hội 2,57 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng hội phí, quỹ hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, có hiệu quả từ đó làm cho hội viên gắn bó hơn với tổ chức Hội.  Việc quản lý về vốn vay ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội có 4 tổ tiết kiệm với 133 hộ hội viên vay, số dư nợ là 5.898 triệu đồng, vốn vay tín chấp thông qua tổ nhóm nguồn vốn Ngân hàng NN&PTNT với 3 tổ, 201 hộ hội viên vay với tổng số nợ là 21.819 triệu đồng. 
Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững” Hội Nông dân xã tiếp tục phát triển mạnh và toàn diện có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp, khuyến khích động viên nông dân mạnh dạn, giám nghĩ, giám làm, năng động vươn lên trong sản xuất kinh doanh để trở thành hộ sản xuất giỏi và đồng thời giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến đầu năm 2023 tổng số hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 81 hộ/ 814 hộ nông nghiệp chiếm 9,95% so với tổng số hộ sản xuất nông nghiệp (cấp tỉnh 6 hộ, cấp huyện 10 hộ, cấp xã có 65 hộ).
Các hộ nông dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ nâng cao giá trị canh tác trên đơn vị diện tích; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nâng tổng số các hộ kinh doanh, dịch vụ vừa và nhỏ. Vận động hội viên, nông dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, ngày công lao động trong sản xuất, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cùng nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu, từ đó nâng cao thu nhập hộ nông dân. Năm 2022 thu nhập trung bình của hội viên là 47,3 triệu đồng/người/năm, tác động mạnh mẽ đến chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới địa phương, trong đó hộ sản xuất kinh doanh giỏi là hộ luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí thu nhập, nhà ở, giao thông đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ hướng dẫn phổ biến kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho nông dân, tạo việc làm cho lao động. Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Văn Sỹ (Lương Hải); hộ ông: Phạm Hồng Điều (Lương Hải); hộ anh Hoàng Văn Trác (Sài 1); Hộ ông Hoàng Trung Sứ (Phia),…
Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên nông dân xã Lương Sơn đã hiến 21.344m2 đất để làm đường giao thông, đóng góp trên 11.510 công lao động, ủng hộ trên 340.5 triệu đồng, làm mới 28.44 km đường liên thôn bản; sửa chữa, bảo dưỡng 38 km đường giao thông liên thôn, nạo vét sửa chữa 31.99 km kênh mương, chỉnh trang 25 nhà ở, sửa chữa, làm mới 27 nhà ở, tỷ lệ hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đến nay đạt 83%, lắp đặt 16 hầm bể biogas, xây 12 lò đốt rác, 9 bể thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 106 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Nông dân toàn xã là 776 hội viên.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Toản- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Toản- Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Nguyễn Vân Hạnh- Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã Lương Sơn đã đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu Hội Nông dân xã Lương Sơn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân. Nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, giúp hội viên phát triển sản xuất, thúc đẩy phòng trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bảo Yên, Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới- Sáng tạo – Hội nhập” và nhất trí cao Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Lương Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 13 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Thái được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn Khoá XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội 100% đại biểu đã tham gia biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội Hội Nông dân xã Lương Sơn Nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Hiệu - Công chức UBND xã Lương Sơn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang