Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2023
Lượt xem: 387

 

Sáng 23/3, Tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (đợt 1) năm 2023. 
Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Phương - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

anh tin bai

Quang cảnh lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (đợt 1) năm 2023 có trên 90 học viên đến từ các cơ sở Đảng trong toàn huyện. Trong thời gian học tập 07 ngày (từ 23/3- 31/3/2023) các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ năm cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Để hoàn thành các nội dung, chương trình của lớp học, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nguyễn Văn Phương đề nghị các học viên học tập một cách nghiêm túc, tích cực, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học; đối với giảng viên, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và cần gắn với liên hệ thực tiễn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho học viên khả năng nhìn nhận trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình công tác, sinh sống. Qua đó, sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện bản thân, có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                  

 
Bích Quyên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang