Chính sách mới về bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
Lượt xem: 45

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II,III; thôn đặc biệt khó khăn thộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg, Quyết định 612/QĐ-UBDT sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT

Người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn bị tác động mạnh khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 861/QĐ-TTg) và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 612/QĐ-UBDT),tỉnh Lào Cai có 65 xã với 552 thôn, bản với 130.000 người bị tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg,phải chuyển sang tham gia BHYT đối tượng khác hoặc tự mua thẻ hộ gia đình, dẫn đến giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai
Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế tại huyện Si Ma Cai

Căn cứ đề xuất của các địa phương, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quyết định hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. Theo đó, khoảng 130 nghìn đối tượng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. 

Việc ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ đã phần nào giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương bị ảnh hưởng khi Quyết định số 861/QĐ-TTg; Quyết định 612/QĐ-UBDT có hiệu lực, góp phần bảo đảm bền vững chỉ tiêu BHYT ở các xã hoàn thành nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; nâng cao công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

Ban Biên tập - Sưu tầm
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang