UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên làm tốt công tác giám sát
Lượt xem: 172

Thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” và Đề án 07-ĐA/HU ngày 09/12/2020 về “Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2020-2025 của Huyện ủy Bảo Yên. UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm. Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 4/2024, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

Các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện với các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Mặt trận đã chủ trì giám sát và phối hợp giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện các Luật, Dự án, Chính sách hỗ trợ; Phối hợp giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

anh tin bai

MTTQ các cấp huyện Bảo Yên thực hiện hiệu quả công tác giám sát.

Để thực hiện tốt công tác giám sát, ngay từ đầu tháng 01/2024, Mặt trận tổ quốc đã chủ trị hiệp thương với các tổ chức Chính trị xã hội về nội dung, các cuộc giám sát, phản biện xã hội và tiếp xúc đối thoại và tham mưu cho Thường trực huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cụ thể hóa kế hoạch, tiến hành thực hiện giám sát theo các nội dung đã hiệp thương.

Trong 04 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức chính trị đã tổ chức giám sát được 09/24 cuộc đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch đặt ra, với các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân; việc thực hiện Điều Lệ Công Đoàn đối với các công đoàn cơ sở; việc quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu; việc thực hiện công tác dân vận trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện dự án đường giao thông; các chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất....Sau giám sát có Thông báo kết quả giám sát gửi đến đơn vị được giám sát theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch kết quả giám sát.

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo Kế hoạch đã xây dựng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội. Làm tốt nhiệm vụ tham mưu  đề xuất những nội dung cần giám sát, phản biện xã hội để nâng cao hiệu quả công tác giám sát trên địa bàn huyện./.

Ngô Chúc Sinh - UBMTTQ Huyện Bảo Yên
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang