Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 25 (Mở rộng)
Lượt xem: 515
Sáng ngày 18/10, BCH Đảng bộ huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị lần thứ 25 (mở rộng), sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Sơ kết công tác chuyển đổi số và triển khai một số văn bản mới. Đồng chí: Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BHC Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc huyện. Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Theo báo cáo đánh giá trong 9 tháng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh uỷ, các ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện 20 mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm04 lĩnh vực đột phá của huyện và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tình hình tư tưởng và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Chuyên phát biểu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo; kiên quyết, kiên trì triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, gắn với việc đánh giá, phân loại, sáng lọc và bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. 9 tháng đầu năm 2023, có 126 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, 94 đồng chí học lớp Đảng viên mới; kết nạp được 48 đảng viên.

anh tin bai

Đại biểu các xã, thị trấn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong tổng số 20 chỉ tiêu có 07 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội; 08 chi tiêu đạt từ 70 đến 90% ục tiêu Đại hội; 03 chỉ tiêu đạt trên 60% ục tiêu Đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, bình quân đạt 13,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên. 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 56 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020, đạt 87,84% ục tiêu Đại hội; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4,45%, đạt 111,25% ục tiêu Đại hội. Về kết quả triển khai Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Có 06/25 chỉ tiêu hoàn thành; 12/25 chỉ tiêu có các chỉ tiêu nhỏ đạt từ 50% đến 99%; các chỉ tiêu còn lại có các chỉ tiêu nhỏ chưa đến kỳ đánh giá và đạt từ 20%-50%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo tiến độ; huyện tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, của huyện theo hướng sản xuất với quy mô lớn; chú trọng xây dựng vùng sản xuất hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Các chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình xây dựng NTM được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân trên địa bàn huyện đạt 11,56 tiêu chí/xã. Huyện Bảo Yên có 26 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, được quan tâm. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số chỉ tiêu của khai Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đạt thấp; Phát triển nông lâm nghiệp, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Việc thu hút, kêu gọi dự án, doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch trên địa bàn huyện chưa đạt mục tiêu đề ra, một phần do việc tập trung đất đai còn khó khăn. Nhiều dự án công trình khởi công từ nhiều năm những vẫn chưa hoàn thành, còn gặp khó khăn vướng mắc. Việc đầu tư một số các công trình, dự án tạo quỹ đất chưa thực sự khả thi nên số thu tiền sử dụng đất của huyện chưa cao, nguồn lực để đầu tư phát triển còn hạn chế. Các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia chậm giải ngân, nguồn thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do biến động của thị trường, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn chưa thực sự đi vào đời sống…. đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào nội dung: Chỉ tiêu kết nạo Đảng viên; Thu ngân sách Nhà nước trên địa; nâng cao chất lượng nhà ở trên địa bàn; phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia... làm rõ những kết quả đạt được và nhất là nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu đạt thấp.  

anh tin bai

Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BHC Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ những tháng cuối năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; do vậy nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất lớn, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đơn vị phải khẩn trương rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu đến nay chưa đạt về tiến độ, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định rõ những nhiệm vụ và các giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo việc Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Triển khai đồng bộ các nội dung triển khai đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Ưu tiên các nguồn lực, tập trung hoàn thành các tiêu chí đưa xã Vĩnh Yên về đích NTM trong năm 2023. Tiếp tục triển khai đưa vào nền nếp Phong trào Dân vận khéo “10 phút góp phần cải thiện môi trường”; mô hình “Chính quyền thân thiện”; xây dựng “Khu dân cư đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn hóa mới”. Nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của người dân. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thường vụ được phân công phụ trách đối với từng lĩnh vực, địa phương cần Tăng cường công tác xuống địa bàn, nắm tình hình, nâng cao trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt, phát hiện, cảnh báo và xử lý đối với các trường hợp, vụ việc mang tính chất tiêu cực tránh phát sinh, phức tạp...

anh tin bai

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc

anh tin bai

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc

Nhân dịp này, đã trao tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 02 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 19 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc.

 

Trọng Điểm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang