Đảng bộ huyện bảo Yên đẩy mạnh phát triển Kinh tế- Xã hội gắn với Quốc phòng- An ninh
Lượt xem: 2486

 

           Bảo Yên là huyện miền núi cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lào Cai, là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên đang ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng với các huyện trong tỉnh và cả nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhìn lại chặng đường hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân , các sở, ban, ngành của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là việc phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn với giữ vững và củng cố nền quốc phòng, an ninh.
Đến hết năm 2009, nhìn lại chặng đường sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, nền kinh tế của huyện luôn đạt tốc độ trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2009 bình quân đạt 13,65%/năm (mục tiêu Đại hội bình quân 12%/ năm). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 14,47 tỷ đồng đạt 105,6% mục tiêu Đại hội. Tổng GDP là 720 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng so với năm 2005, thu nhập bình quân đầu người 9,350 triệu đồng/người/năm, tăng 5,93 triệu so với năm 2005. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 34.792 tấn, tăng 5.232tấn, đạt 112% mục tiêu Đai hội; độ che phủ rừng 49%, tăng 4,7% so với năm 2005. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi,… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2006 đạt 17% đến năm 2009 đạt 20,7%; ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 25% năm 2006 lên 28% năm 2009.
Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện chương trình 134, 135 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đến nay đã cơ bản hoàn thành. Toàn huyện đã có 100% số thôn, bản, tổ dân phố và trên 80% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt; huyện đã hoàn thành công tác phổ cập trung học sơ sở, duy trì bền vững phổ cập giáo dục tiểu học ở 18/18 xã, thị trấn; 100% số xã trong huyện đều có trạm y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; trên 85% dân số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,7% năm 2006 xuống còn 16,64% năm 2009. Đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện cơ bản được cải thiện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.    
            Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp luôn được củng cố, đổi mới về phương thức lãnh đạo. Đến năm 2009 Đảng bộ huyện Bảo Yên đã có 52 chi, đảng bộ cơ sở và 276 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ năm 2006 đến năm 2009 đã kết nạp thêm 795 đảng viên mới. Số chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tăng lên qua từng năm, năm 2009 có 31/52 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác vận động quần chúng đã hướng mạnh về cơ sở, quản lý chặt chẽ địa bàn, kìm chế tối đa hoạt động theo đại trái pháp luật và di dịch cư tự do.
            Cùng với việc phát triển về kinh tế - xã hội, đảng bộ huyện luôn chú trọng gắn với việc giữ vững quốc phòng, an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố. Cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa VI) được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
            Biên chế tổ chức lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tinh gọn, cơ động, vững chắc, tăng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật, tăng cường khả năng chiến dấu, xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, luyện tâph sẵn sàng chuyển trạng thái.
            Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm thiểu các vụ việc, không có các vụ việc phức tạp về trọng án. Bám sát địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định cân tập trung khắc phục, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn ở mức thấp, tình trạng theo đạo trái pháp luật và di dịch cư tự do vẫn xảy ra; công tác cải cách hành chính chưa thật sự có hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém, nhất là ở thôn, bản; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ cận nghèo lớn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những yếu kém, khuyết điểm nói trên có phần do nguyên nhân khách quan, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đòi hỏi toàn trong năm 2010, toàn Đảng bộ phải thực sự quyết tâm, tận dụng mọi nguồn lực trong xã hội để tạo ra bước đột phá mới trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra.
Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Bảo Yên đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để tiếp tục đưa kinh tế phát, ổn định quốc phòng, an ninh. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới và nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện, Bảo Yên sẽ đạt được những thành tựu quan trọng và to lớn hơn trong năm 2010 và những năm tiếp theo, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.
 
 
                        Đỗ Lê Tín - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 965
  • Trong tuần: 5,648
  • Tất cả: 1,881,014
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang