Đảng bộ huyện Bảo Yên sau 03 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 631

           Đảng bộ huyện Bảo Yên có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 18 đảng bộ xã và 34 chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, trường học với 276 chi bộ trực thuộc cơ sở; toàn huyện có 3.026 đảng viên. Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã thu được những kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, sự đồng thuận trong đảng, trong các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ khi phát động cuộc vận động, Đảng bộ huyện xác định đây là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, góp phần đẩy lùi tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, ngay từ đầu, đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các bước theo đúng hướng dẫn. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm trưởng ban, Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực cuộc vận động. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ, các ngành đoàn thể thành lập Ban chỉ đạo ở cấp mình, xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện cuộc vận động ở cơ sở nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung cuộc vận động đến mọi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.
Việc triển khai học tập các chuyên đề của cuộc vận động trong 3 năm qua đều được các cấp uỷ đảng, ban chỉ đạo các cấp triển khai nghiêm túc; quá trình học tập mỗi chuyên đề đều được thảo luận, liên hệ kiểm điểm đối với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên. Ngay từ bước triển khai, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng mẫu tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ đảng viên để cấp uỷ cơ sở làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị mình từ đó đề ra chương trình hành động của mình theo tấm gương đạo đức của Bác và làm căn cứ cho việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.
Việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nơi công tác và ý kiến nhận xét của cấp uỷ, ban công tác mặt trận, trưởng thôn bản nơi cư trú cũng được triển khai nghiêm túc. Ban chỉ đạo huyện chọn một số đơn vị làm điểm việc lấy ý kiến đóng góp đối với tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên và cán bộ công chức, sau đó rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Kết quả toàn huyện có 92,2% cán bộ, đảng viên được cấp uỷ và ban công tác Mặt trận Tổ quốc nơi đảng viên cư trú cho ý kiến đánh giá, trong đó có 99,2% đảng viên; 78,8% cán bộ ngoài đảng được quần chúng tham gia đóng góp ý kiến.
Năn 2008, cùng với việc triển khai các chuyên đề, Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp huyện được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, nhân dân các dân tộc trong huyện đặc biệt quan tâm và hưởng ứng. Hội thi cấp huyện đã có 35 thí sinh được lựa chọn từ 27 chi, đảng bộ trực thuộc tham gia. Qua hội thi đã lựa chọn được 1 thí sinh đạt giải nhất tham dự hội thi cấp tỉnh và được tỉnh chọn tham gia hội thi khu vực các tỉnh phía Bắc và đã đạt giải khuyến khích. Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự là một đợt tuyên truyền sinh động trong Đảng và trong toàn xã hội về tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người và đã trở thành một sinh hoạt chính trị văn hoá có ý nghĩa thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức và tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, nội dung của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nhắn nhủ mỗi người tự giác, tự nguyện học tập và làm theo, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, văn hoá tinh thần tốt đẹp trong xã hội.
Năm 2009, nội dung của cuộc vận động được gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và được tiến hành từ cấp chi bộ trở lên. Ban chỉ đạo huyện đã chọn 3 đơn đại diện cho khối cơ quan và khối nông thôn làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng, đồng thời thành lập 2 tổ công tác gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện trực tiếp xuống chỉ đạo cơ sở. Kết quả có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt việc triển khai tổ chức thực hiện nội dung cuộc vận động năm 2009. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt 90,9%; cán bộ công chức, viên chức ngoài đảng tham gia học tập và đăng ký phấn đấu làm theo gương Bác đạt 89,5%; số hộ dân tham gia học tập đạt 84,8%.
abc
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 trong3 năm thực hiện cuộc vận đông
 
Cùng với việc triển khai các nội dung của cuộc vận động, Ban chỉ đạo huyện, Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối tuyên truyền, UBMTTQ, các đoàn thể và cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú như vừa đẩy mạnh xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; đài truyền thanh - truyền hình huyện thường xuyên mở chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nội dung là các bài viết, các phóng sự gương người tốt, việc tốt về những tập thể, cá nhân tiêu biểu; Trung tâm VH – TT – TT phối hợp với Phòng Giáo dục và các trường học tổ chức hội thi "Kể chuyện sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “tiếng hát dâng Người”, “Đài sen dâng Bác”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”,...ở nhiều cụm trường, điểm trường khắp nơi trong huyện, thu hút được đông đảo học sinh, nhân dân hưởng ứng tham gia.
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh" 3 năm qua đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện... Trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động đã có 24 tập thể, 35 cá nhân được các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn là những tập thể, cá nhân tiêu biểu 3 năm liên tục. Cuộc vận động đã có tác động tích cực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, đa số đã nhận thức rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn về vị trí và tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục khuyết điểm, yếu kém, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có tiến bộ, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc có chuyển biến. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ công chức được nâng cao hơn; nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất nhằm phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Tuy nhiên, việc triển khai cuộc vận động ở một số cơ sở đảng và tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đều, hiệu quả chưa cao; kết quả "làm theo" chưa thực sự tự giác và rõ nét; những chuyển biến về đạo đức, lối sống, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên chưa toàn diện, vững chắc; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quyết liệt, hoạt động của ban chỉ đạo các cấp chưa thường xuyên trong việc kiểm tra đôn đốc; việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức ở một số cơ sở còn chưa được cụ thể hoá theo ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, phát hiện và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện và làm theo của cuộc vận động còn ít, việc nêu gương của cán bộ công chức còn hạn chế.
Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động đó là: Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng và ban chỉ đạo các cấp; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, đứng đầu cơ quan, đơn vị; Phải kết hợp chặt chẽ việc "học tập" và "làm theo", tổ chức, hướng dẫn, động viên mọi người tích cực, tự giác học tập và làm theo; Phải gắn nội dung của cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động, các phong trào khác đang tiến hành ở từng ngành, từng địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Để tiếp tục đưa các nội dung của cuộc vận động đi vào chiều sâu, việc học tập chuyên đề của cuộc vận động năm 2010 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện chú trọng vào một số giải pháp cụ thể: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn đảng bộ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trong huyện về cuộc vận động, trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và coi đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Hai là, đề cao tinh thần nêu gương sáng của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc “học tập” và “làm theo”. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức và các nội dung đăng ký phấn đấu của tập thể, cá nhân. Thường xuyên đánh giá Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ và phải chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên về kết quả thực hiện cuộc vận động ở đơn vị, địa phương mình phụ trách. Ba là, tiếp tục triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả chủ đề cuộc vận động năm 2010 gắn với cuộc vận động "Bí thư chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Tỉnh uỷ Lào Cai phát động. Bốn là, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã các cấp chủ động, thống nhất, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong thực hiện cuộc vận động. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp. Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động./.
                                         
 

 

            Nguyễn Việt Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 950
  • Trong tuần: 5,633
  • Tất cả: 1,880,999
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang