Bộ máy tổ chức khối các cơ quan trực thuộc UBND huyện
Lượt xem: 5151

  CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Văn thư: 02143.3876.212

Tổnghợp:3877.539

FAX: 02143.876.180

vanphong-baoyen@laocai.gov.vn


Phó Chánh VP

Trần Công Thức

02143.506.222

 

0983563343

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngọc Thắng

0203.506.117

 

0984.036.618

2

Phòng Nông nghiệp và PTNT

02143.876.247

Fax: 02143.876.247

phongnnptnt-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Hà Văn Quang

0203.876.651

 

0912.270.967

PhóTrưởngphòng

Hoàng Ngọc Sán

0203.877.585

0203.506.861

0985.198.109

PhóTrưởng phòng

Vũ Thành Công

 0203.876.246

 

091.6544.119

Phòng chống LB

 

0203.506.857

 

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

02143.876.187

FAX: 02143.876.187
phongtckh-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Phạm Thị Quyên

0203.877.240

0202.214.776

0983.194.883

Phó phòng

Đào Thúy Mai

0203.876.668


0982.204.578

Phó Phòng

Ngguyễn Văn Long

0203.506.061


0979.877.072

4


Phòng Nội vụ

02143.876.209

Fax: 02143.876.919

phongnv-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Ma Thị Sách

0203.876.680

 

0983.293.562

0917.379.161

Phó trưởng phòng

Lê Minh Dào

0203.877.779

 

0919.113.270

Phó trưởng phòng

Nguyễn Trung Kiên


 

0966.299.884

5

Phòng Tài nguyên – Môi trường

02143.877.173

phongtnmt-baoyen@laocai.gov.vn Phó Phòng
Nguyễn Trung Kiên
     0988.559.531


 

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

6

Phòng Kinh tế - HT

02143.876.107

phongktht-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Vương Khánh Trình

0983270836

Phó phòng

Nguyễn Thu Đông 0912686096

7

Thanh tra huyện

02143.876.108

Fax: 02143.876.108

thanhtra-baoyen@laocai.gov.vn

Chánh Thanh tra

Dương Văn Đức

02143.877.027

 

0975.770.366

Phó Chánh TT

Nguyễn Trung Cấp

 

 

0982.446.478

8

Phòng Văn hoá - Thông tin

02143.876.330

phongvhtt-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Bình

0206.291.088

0203.876.586

0915.352.378

Phó phòng

Vũ Ngọc Quang

0206.291.379

 

0987.408.308

9

Phòng Tư pháp

02143.876.106

phongtp-baoyen@laocai.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Đoàn Thế Xương

0203.511.555

0203.876.587

01695.923.358

   
PHó Trưởng phòng

Phạm Thị Hiền      0394826196

10

Phòng Lao động TB & XH

02143.877.591

Fax: 02143.876.078

phongldtbxh-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Đỗ Văn Lưu


0988.887.664

Phó phòng

Hoàng Chính Nghĩa

02143.506.129

 

0977.287.419

   
Phó phòng

 Hoàng Ngọc Thanh      0917445217

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02143.876.221

Fax: 02143.876.790

phonggddt-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Bùi Minh Tuân0915.515.504

Phó phòng

Lương Quang Đua

0203.876.670

0203.876.541

0912.161.466

Phó phòng

Trịnh Công Ninh

0203.877.966

0203.535.368

0203.511.733

Chủ tịch CĐ

Nguyễn Thị Ngoan

0203.877.617

 

0983.368.198

Phó CT Hội KH

Bùi Văn Lũy

0203.506.124

 

0987.558.187

Phó CT Hội KH

Phạm Thị Thủy

0203.506.124

 

0973.376.149

13

Phòng Dân tộc

02143.876.196

Fax: 02143.876.196

phongdt-baoyen@laocai.gov.vn

Trưởng phòng

Lý Thị Bầu


0368298679


Phó phòng

Vi Kim Ngân

 

 

0943.256.288

 

                                                                                                  Nguyễn Quý Bằng- Văn phòng UBND huyện

 

 

 

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang