• 27/06/2019

    THÔNG TIN TUYÊN VẬN

    Xã Tân Tiến huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2019

  • 29/12/2018

    Đảng ủy xã Vĩnh Yên thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận năm 2018

         Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Bảo Yên, Đảng ủy xã Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Ban Tuyên vận và các ban, ngành, đoàn thể trong xã, thôn thực hiện tốt công tác tuyên vận theo chương trình, kế hoạch năm 2018. Cùng với sự tham mưu chủ động, tích cực của Phó ban tuyên vận chuyên trách, sự vào cuộc có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội, công tác tuyên vận đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang