Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo UBND Huyện Bảo Yên khóa XVI (Nhiệm kỳ 2021-2026) - Từ ngày 15/9/2023 đến nay
Lượt xem: 7600
 
anh tin bai

Họ và tên: TRẦN TRỌNG THÔNG

Sinh ngày: 01 tháng 02 năm 1973

Quê quán: Xã Đại An - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định;

Nơi ở hiện nay: Số nhà 14 - Đường Hoàng Lan - Tổ 24 - Phường Bắc Cường - Thành phố Lào Cai;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường bộ; Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố;

Trình độ LLCT: Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Tin học: Tin học văn phòng trình độ B

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 04/10/2002; Ngày chính thức: 04/10/2003

Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Bí thư Huyện uỷ,  Chủ tịch UBND huyện

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

11/1993 – 4/1995

Cán bộ kỹ thuật đội công trình 9, Công ty Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái.

4/1995 –

9/2003

Cán bộ phòng thiết kế, Xí nghiệp khảo sát thiết kế Giao thông tỉnh Lào Cai.

9/2003 – 02/2006

Phó trưởng phòng thiết kế 2, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Lào Cai.

02/2006 – 7/2006

Trưởng phòng thiết kế 2, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Lào Cai.

7/2006 – 10/2008

Phó Bí thư Chi bộ - Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Lào Cai.

10/2008 – 11/2011

Phó Chủ tịch HĐQT - Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Lào Cai.

12/2011 – 02/2012

Cán bộ phòng QLDA, Ban QLDA xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244 – Km262, Sở GTVT tỉnh Lào Cai.

3/2012 –

3/2013

Phó Trưởng Ban QLDA xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244 – Km262, Sở GTVT tỉnh Lào Cai.

3/2013 –

5/2015

Bí thư Chi bộ 7 - Phó Trưởng Ban QLDA xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244 – Km262, Sở GTVT tỉnh Lào Cai.

5/2015 – 11/2016

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GTVT - Bí thư Chi bộ 7 – Phó Trưởng Ban QLDA xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Km244 – Km262, Sở GTVT tỉnh Lào Cai.

11/2016 – 3/2017

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GTVT - Bí thư Chi bộ 7 – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai.

3/2017 –

8/2018

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GTVT - Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai.

9/2018 – 12/2018

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở GTVT-XD - Bí thư Chi bộ 8 – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai.

01/2019 – 4/2020

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Sa Pa – Phó chủ tịch UBND thị xã

4/2020 –

31/12/2022

Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ thị xã Sa Pa – Phó chủ tịch UBND thị xã

01/01/2023 – 11/01/2023

Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Yên

Từ ngày 11/01/2023 đến nay

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1975
Dân tộc: Kinh                           Tôn giáo: Không
Quê Quán: Xã Giới Phiên, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;
Nơi ở hiện nay: TDP6A- Thị trấn Phố Ràng- Bảo Yên- Lào Cai
Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 17/4/1999; chính thức ngày 17/4/2000

Trình độ học vấn:

-Giáo dục phổ thông: 12/12; 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí 
- Học vị: Thạc sỹ Quản lý Công.
 - Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ công tác hiện nay: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

Tháng 11/1994 đến 10/1995

Hợp đồng kỹ thuật viên tại Đài Truyền thanh – Truyền hình Bảo Yên, Lào Cai.

Tháng 11/1995 đến 4/2003

Tuyển dụng làm Kỹ thuật viên, phóng viên tại Đài Truyền thanh – Truyền hình Bảo Yên, Lào Cai.

Tháng 5/2003 đến 01/2006

Bổ nhiệm Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình Bảo Yên, Lào Cai.

Tháng 02/2006 đến 06/2010

Điều động công tác tại Văn phòng Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai

Tháng 7/2010 đến 7/2015

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XX

Tháng 8/2015 đến 5/2017

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai.

Tháng 6/2017

đến 6/2020

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Từtháng 6/2020đến 12/8/2020

Ủy viên BanChấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII.

Từ 12/8/2020 đến nay

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên

 

anh tin bai

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NHẤT

Tên gọi khác: Nguyễn Văn Nhất

Sinh ngày: 10 tháng 3 năm 1979;

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

Nơi ở hiện nay: Số nhà 89A, đường Phú Thịnh; tổ 23, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Kỹ sư – Chuyên ngành Quản lý đất đai.

Trình độ LLCT: Cao cấp Lý luận chính trị;

Quản lý nhà nước: Thanh tra viên;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Tin học: Tin học văn phòng trình độ B

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2005; Ngày chính thức: 03/02/2006.

Chức vụ công tác hiện nay: UVBTV Huyện uỷ Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

5/2002 - 3/2008

Cán bộ Ban QLDA Giảm nghèo, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

5/2004 - 3/2008

Bí thư chi đoàn Tài chính huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

4/2008 - 9/2015

Thanh tra viên, phòng thanh tra xét khiếu tố Thanh tra tỉnh Lào Cai

8/2012 - 5/2014

Bí thư chi Đoàn Thanh tra tỉnh Lào Cai

9/2015 - 2/2017

Thanh tra viên, Phòng Kiểm tra giám sát và XLSTT Thanh tra tỉnh Lào Cai

3/2017 - 6/2020

Phó Trưởng phòng - Phòng thanh tra, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lào Cai

6/2020 -27/8/2023

Trưởng phòng – Phòng thanh tra, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lào Cai

Từ 28/8/2023 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên

Từ 15/9/2023 đến nay

UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện


                                              Nguyễn Quý Bằng - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 168
  • Trong tuần: 6,181
  • Tất cả: 1,768,604
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang