Đoàn công tác Phòng dân tộc huyện Bảo Yên tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ ( Yên Bái)
Lượt xem: 248


 Ngày 22/9  Đoàn công tác Phòng dân tộc huyện Bảo Yên tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại huyện Trạm Tấu, huyện Yên Bình, Thị xã Nghĩa Lộ,  tỉnh Yên Bái về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.
Theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2023 huyện Trạm Tấu được phân bổ trên 81 tỷ đồng; Huyện triển khai thực hiện tốt chương trình giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Chương trình phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 
anh tin bai

Đoàn thăm khu du lịch Đồi thông, Trạm Tấu, Yên Bái

anh tin bai

Đoàn thăm khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ

Để triển khai thực hiện  tốt các chương trình chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tiến độ giải ngân thanh toán các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023 đảm bảo giải ngân thanh toán 100% các nguồn vốn đã giao năm 2023; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là cán bộ cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp thôn và người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu sống nghèo; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc các chương trình trong đó chú trọng đến các vấn đề cần thiết, nâng cao thu nhập cho người dân như: hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, cần có phương án  phát triển sản xuất, cần có phương án mới, cách làm mới trong việc thực hiện các dự án phù hợp với các điều kiện cụ thể của địa phương; Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì các chương trình tập trung triển khai các nội dung các chương trình được giao chủ trì. Đồng thời, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả. Kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo cơ quan chức năng có phương án giải quyết kịp thời. Đến nay  các chương trình dự án của huyện Trạm Tấu đã khởi công xây dựng và giải ngân được 81% kế hoạch, giải ngân xong 100% nguồn vốn hỗ trợ nước sạch sinh hoạt phân tán....

anh tin bai

Đoàn thăm mô hình Homstay , Trạm Tấu, Yên Bái

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm một số điểm du lịch: Khu du lịch đồi thông, suối khoáng nóng Trạm Tấu và một số homestay của huyện Trạm Tấu.
 Hiện nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có gần 40 Homestay, chủ yếu do nhân dân tự phát và kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; Huyện triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, tổ chức Giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hàng năm huyện Trạm Tấu thu hút trên 20.000 lượt khách thăm quan, nghỉ dưỡng.

anh tin bai

Đoàn đi tăm mô hình Homestay bản Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

 Tại thị thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái); Theo báo cáo, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có tổng số 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có 32 chỉ tiêu dự ước được kết quả, 16 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch năm; 06 chỉ tiêu ước đạt từ 80% đến dưới 100%:  09 chỉ tiêu ước đạt từ 50 đến dưới 80%.
 Về sản xuất vụ mùa năm 2023 thị xã Nghĩa Lộ đưa vào gieo cấy 2.035,25 ha, bằng 100% diện tích, hiện nay nhân dân đang thu hoạch lúa mùa ước đạt 1.514 ha, bằng 75% diện tích, nămg xuất  ước năng suất 61,08 tạ/ha, sản lượng 12.431 tấn. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng ước đạt 361,6 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch, tăng 1,2% so cùng kỳ; chè 465 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 8.000 tấn, trong đó chè chất lượng cao 508 tấn. Duy trì diện tích cây ăn quả với 546 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9 tháng ước đạt 17.156,6/26.990 tấn đạt 63,6% so với kế hoạch. Trồng rừng 157,48 ha/150 ha rừng đạt 105%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 23,6%.Tổng đàn gia súc ước đạt 65.545 con; Duy trì diện tích nuôi truồng thuỷ sản hiện có là 115 ha. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có 719 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp của thị xã phát triển đa dạng, nhất là ngành nghề truyền thống dệt thổ cẩm, mây tre đan góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt 286 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch, bằng 98,6% so cùng kỳ.  
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh; các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện, bước đầu đã xây dựng và phát triển một số sản phẩm OCOP, mang tính đặc thù của địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 1.929 tỷ đồng/2.558 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 214 tỷ đồng, bằng 74,05% kế hoạch, bằng 98,7% so cùng kỳ. 

anh tin bai

Đoàn Thăm mô hình trồng cây măcca.

 Dân dịp này, đoàn đã đến thăm mô hình  thăm Mô hình trồng cây Mắc Ca của hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Anh, với quy mô 7 ha, mỗi năm cho thu từ 4 -5 tấn mắc ca khô, với giá bán ra thị trường từ 200 – 250 nghìn đồng/kg, thu về gần 1 tỷ đồng/năm; Đoàn đến thăm mô hình trồng Cam của hộ gia đình anh Hoàng Văn Thế , quy mô trồng 6 ha cam, mỗi năm cho thu hoạch 30 tấn quả, thu nhập 600 – 700 triệu đồng/ năm. 
 Tại chuyến công tác đoàn đến thăm thăm mô hình Mô hình Homestay Loan Khang , bản Sà Rèn. 
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã thăm hỏi, trao đổi một số kinh nghiệm trong quá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn của  các huyện Bảo Yên và Trạm Tấu, huyện Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ. Trong  thời gian tới, Phòng dân tộc huyện Bảo Yên và huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tiếp tục giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm  về phát triển kinh tê – xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn ; Xây dựng 02 huyện Bảo Yên ( Lào Cai) và huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ ( Yên Bái) ngày càng phát triển./.


Minh Huyền
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 6,300
  • Tất cả: 1,768,723
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang