Huyện ủy Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng; Các chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU; Nâng cao chất lượng nhà ở năm 2022
Lượt xem: 58

Sáng ngày 13/01/2023, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng; Các chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU; Nâng cao chất lượng nhà ở năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bảo Yên, giai đoạn 2022 – 2025; UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; Đảng ủy, UBND, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các xã, thị trấn; Trưởng các thôn, tổ dân phố.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động, quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nên công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện đạt kết quả tốt; các chỉ tiêu năm 2022 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong 22 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết 05-NQ/HU, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 01 chỉ tiêu chưa đạt  nhưng được đánh giá là đã có sự cố gắng, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất. Trong năm đã chỉ đạo ra mắt mô hình chi bộ mẫu và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đến nay đã có 19/19 đảng bộ được chọn đã ra mắt chi bộ mẫu; Chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Đến nay, 209/209 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập; 207/209 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có từ 05 đảng viên trở lên; 188/209 chi bộ thôn bản, tổ dân phố có chi uỷ. Chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong năm đã kết nạp mới được 200 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ huyện lên 5.462 đảng viên.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Cùng với đó, chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao; đồng thời, thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên bốn loại hình tuyên truyền từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, bám sát tình hình diễn biến của đời sống xã hội và các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của địa phương. 
Công tác nắm tình hình Nhân dân được chú trọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Công tác dân vận được thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác công tác, sát với tình hình thực tế cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
Duy trì đảm bảo lực lượng thường trực chiến đấu bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt kết quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy, nhân dân đoàn kết, xã hội đồng thuận, tập trung lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

anh tin bai

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được huyện Bảo Yên tích cực triển khai thực hiện. Toàn huyện Bảo Yên có 559ha Cây chè; gần 24.000ha quế, vùng trồng cây Hồng không hạt 320ha, đàn trâu trên 1.600 con, đàn gà đồi trền 800.000 con và đàn vịt bầu Nghĩa đô trên 80.000 con. hiện nay trên địa bàn huyện có 27 hợp tác xã, trong đó có 21 hợp tác xã còn đang hoạt động. Toàn huyện có 18 sản phẩm OCOP, 05 Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản. Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết, huyện thu hút 07 Doanh nghiệp tiến hành khảo sát, chuẩn bị đầu tư trên địa bàn, 02 doanh nghiệp nâng cấp nhà máy.  
Các Chương trình mục tiêu quốc gia được huyện Bảo Yên tích cực triển khai thực hiện. Huyện đã tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các đơn vị và toàn địa phương về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn địa phương góp phần huy động nguồn lực thực hiện các Chương trình; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới của người dân và cộng đồng và đặc biệt là mục tiêu huyện đạt nông thôn mới. UBND huyện đã phân công các đơn vị phòng, ban thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng các vị trí thực hiện các dự án trên địa bàn huyện một cách chính xác nhất, nhằm đảm bảo kết quả cũng như đúng với như cầu tại các địa phương. Đến nay, tổng số giải ngân kế hoạch vốn chương trình là 61,664 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch giao. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 55,714 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp là 5,950 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới 200 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 1,822 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3,928 tỷ đồng. 
Tập chung vào thực  hiện các nội dung, thành phần như: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...  góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững; Giảm nghèo bền vững đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc ít người; Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng dẫn bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn; Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đăng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của UB. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội nông thôn; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới. 


Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã triển khai thực hiện đầu tư 34 công trình, tổng mức đầu tư là 152,240 tỷ đồng. Triển khai đầu tư, xây dưng 01 công trình cấp nước tập trung, cấp nước sinh hoạt cho 320 hộ tại xã Kim Sơn. Hỗ trợ mua dụng cụ đựng nước cho 328 hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn về nước sinh hoạt, với tổng kinh phí 984 triệu đồng.  Đến hết năm 2022, toàn huyện có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân trên xã đạt 9,75 tiêu chí/xã; Toàn huyện có trên 600 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; trên 374 km kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
Về nâng cao chất lượng nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn, huyện Bảo Yên đã tích cực triển khai thực hiện, đồng thời giao cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách các hộ thực hiện. Đến nay, huyện Bảo Yên đã thực hiện hỗ trợ được 248 nhà đạt 114% kế hoạch giao. 

anh tin bai

Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tập trung trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác rà soát, quy hoạch, quy chế làm việc của cấp ủy; công tác kiểm tra giám sát của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường việc nắm bắt dư luận xã hội; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia, Nâng cao chất lượng nhà ở như: Các cơ quan Chủ quản và đơn vị Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, do đến giữa năm 2022 UBND tỉnh mới phân bổ nguồn và các cơ chế chính sách, văn bản pháp lý, hướng dẫn triển khai thực hiện của một số nội dung, tiểu dự án chưa được Trung ương và UBND tỉnh ban hành đầy đủ vì vậy có một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần chưa triển khai thực hiện trong năm 2022. Năng lực cán bộ của một số xã còn hạn chế, khó thực hiện các bước lập, thẩm định để quyết định phê duyệt dự án. Việc triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm, gặp khó khăn do trên địa bàn một số xã chưa có các doanh nghiệp, HTX để thực hiện liên kết. Việc triển khai nội dung sắp xếp dân cư xen ghép tại các xã gặp nhiều khó khăn do việc triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung, dự án sắp xếp dân cư, bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất trên địa bàn.
Nhiều hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người già neo đơn, không có điều kiện, không thể tự bố trí nguồn lực để tự cải tạo, sửa chữa nhà ở. Mặt khác do một số hộ chưa có nhu cầu làm nhà trong năm 2022 hoặc không có nhu cầu do không hợp tuổi, khó khăn về kinh tế, vướng mắc về đất đai, làm nhà trên đất nông nghiệp… Một số tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị chưa tích cực chủ động thực hiện, chưa quyết liệt kêu gọi hỗ trợ các hộ đã được phân công phụ trách. Một số nhà hộ dân không chủ động mà trông chờ hoàn toàn vào kinh phí hỗ trợ để thực hiện việc sửa chữa hoặc làm mới nhà.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ngày 15/12/2022. Đồng thời phân công cán bộ phụ trách, cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn toàn xã hội ở địa phương. 
 Phát biểu kết luận hội nghị, Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, trong năm 2023 các cấp ủy, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hãy chủ động xây dựng các kế hoạch và cụ thể hóa các kế hoạch thành các nội dung, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết. Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt quy định về chuyển đổi, luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của cán bộ, công chức. Tăng cường tự phê bình và phê bình. Tập trung đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ; Công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo.

anh tin bai

Trao tặng huy hiệu vì sự nhiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai..

Các cơ quan, các ngành, các địa phương cần có sự quyết tâm, quyết liệt; vừa triển khai thực hiện, vừa tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc; cần xác định chương trình xây dựng nông thôn mới làm trục để triển khai các chương trình còn lại. UBND huyện khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023; xã Vĩnh Yên, Bảo Hà sớm hoàn thiện, ban hành kế hoạch, lộ trình để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, các xã căn cứ số vốn được giao có trách nhiệm triển khai các công trình, dự án, tiểu dự án giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của các chương trình mục tiêu Quốc gia; phù hợp với quy định Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. UBND huyện có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để lồng ghép các nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện các chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên để giúp đỡ địa chỉ đến từng thôn, bản, hộ gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện, gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.
Cũng tại hội nghị đã trao tặng huy hiệu vì sự nhiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 03 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.  


Trọng Điểm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 788
  • Trong tuần: 3,849
  • Tất cả: 1,369,405
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang