BẢO YÊN QUYẾT LIỆT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN
Lượt xem: 239

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát, xác định lấy ngăn ngừa là chủ yếu là một trong những mục tiêu của huyện Bảo Yên đặt ra trong công tác phòng chống tham nhũng. Cùng với đó, công tác sàng lọc, sắp xếp, luân chuyển cán bộ đã được Đảng bộ huyện chú trọng để tạo sự đột phá thực hiện mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần loại bỏ bộ máy quản lý nhà nước những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

anh tin bai

Đảng bộ huyện Bảo Yên đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng.

         QUYẾT LIỆT CHỐNG THAM NHŨNG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Đất đai là lĩnh vực xảy ra nhiều sai phạm, kéo dài nhiều năm qua tại huyện Bảo Yên. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ được Bảo Yên đặt ra trong nhiệm kỳ này đó là xử lý những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai. Năm 2015, vụ việc ký cấp quyền sử dụng đất sai quy định đã bị phát hiện khi UBKT huyện ủy Bảo Yên tiến hành kiểm tra một số bìa đỏ của người dân. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vào cuộc kết luận lỗi thuộc về cơ quan quản lý nhà nước và hàng loạt cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phòng đến lãnh đạo UBND huyện liên quan. Căn cứ vào kết quả điều tra, người nhẹ thị khiển trách, cảnh cáo, nặng thì buộc thôi việc, thậm chí có cán bộ dính vào lao lý do cố ý làm sai gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân có bìa đỏ ký cấp sai quy định và xử lý cán bộ liên quan vẫn đang được huyện Bảo Yên hết sức quan tâm. Đối với đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kiên quyết xử lý, không có việc bao che coi nhẹ.

anh tin bai

Quản lý đất đai là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và dễ xẩy ra sai phạm.

Không chỉ có câu chuyện bìa đỏ, tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp là thực trạng nhức nhối diễn ra ở Bảo Yên suốt một thời gian dài. Theo thống kê trước năm 2020, trên địa bàn huyện còn 7653 trường hợp vi phạm, cao nhất trong số các huyện, thị, thành phố của tỉnh Lào Cai.  Nguyên nhân chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Để giải quyết hậu quả của vấn nạn này, huyện Bảo Yên đã tăng cường công tác thanh tra, rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời huyện tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ tối đa cho người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Hàng năm huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn về số hộ cần phải chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Cùng với đó, với cơ chế, các xã, thị trấn được giữ lại 90% tiền thuế sử dụng đất để tái đầu tư hạ tầng đã kích thích các địa phương quyết liệt hỗ trợ người dân chuyển đổi đất nhà ở sang thổ cư. Ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường  Bảo Yên cho biết: “Người dân nhận thức được khi mục đích đúng, quyền lợi đảm bảo, được vay vốn phát triển kinh tế. Ở cấp xã, chính quyền địa phương có động lực theo nghị quyết số 28 của HDND tỉnh, tiền sử dụng đất 90%, có tái đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế của địa phương”

              TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA GIÁM SÁT

Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, Huyện ủy Bảo Yên cũng rất chú trọng giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, sớm phát hiện và xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên đã ban hành Đề án số 08 về “nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng”. Chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ những người làm công tác kiểm tra, giám sát.  Nâng cao chất lượng kiểm tra toàn diện, các cuộc kiểm tra chuyên đề; tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.   Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Do vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, nội dung bám sát vào công tác xây dựng Đảng gắn với các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Giúp các đơn vị, cá nhân được kiểm tra nhận thấy những ưu điểm để phát huy và Phát hiện khuyết điểm, tổ chức đưa ra giải pháp để khuyết điểm tốt hơn.  Năm 2022 cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 76 tổ chức đảng, 74 đảng viên; giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng, 62 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp Tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 79 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Giám sát chuyên đề 75 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Trong năm đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, trong đó khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên và cách chức 03 đảng viên, tiếp nhận và xử lý 21 đơn, thư đề nghị và kiến nghị. Trước đó năm năm 2021, huyện Bảo Yên đã tổ chức 22 cuộc kiểm tra, giám sát.  Qua kiểm tra đã xem xét, kỷ luật 18 Đảng viên với các hành vi như: Đánh bạc, vi phạm đạo đức, lối sống, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

anh tin bai

Bảo Yên đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.

Cùng với đó, công tác thanh tra được tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính… Đây là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực và thực tế có không ít cán bộ sai phạm đã bị xử lý. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm đầu tư. Từ năm 2021 qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi thu hồi hơn 30 nghìn m2 đất và trên 100 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Theo cơ quan Thanh tra huyện Bảo Yên, Trong những năm qua trên địa bàn huyện các lĩnh vực thường dễ xảy ra sai phạm là công tác Giải phóng mặt bằng, chiếm 70%. Đối với công tác này, cơ quan thanh tra tham mưu cho huyện tiến hành thanh tra ở một số xã trọng điểm, cơ quan thực hiện chức năng giải phóng mặt bằng, để giải quyết đơn thư, tố cáo của Nhân dân.

  Từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng; công tác an sinh xa hội, gắn với kiểm tra người đứng đầu, xem xét đảng viên có liên quan. Để kịp thời ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, tinh thần này được huyện Bảo Yên tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến rõ nét. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

              CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC SÀNG LỌC CÁN BỘ

Xác định công tác cán bộ là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại trong quá trình thực hiện những mục tiêu của Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện, bởi vậy Đảng bộ huyện Bảo Yên hết sức chú trọng việc sàng lọc,  sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ.

Tân Dương từng là một trong những xã khó khăn của huyện Bảo Yên. Nguyên nhân một phần là bởi yếu tố cục bộ, dòng họ  trong đội ngũ lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền  khiến địa phương này trì trệ trong phát triển kinh tế- xã hội. Đang làm lãnh đạo xã Xuân Hòa, năm 2019, anh Hoàng Đình Kiểu được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Tân Dương. Và không mất nhiều thời gian, anh đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét bằng rất nhiều hành động quyết liệt, góp sức đưa Tân Dương về đích nông thôn mới: Đồng chí  Hoàng Đình Kiểu Chủ tịch UBND xã Tân Dương- huyện Bảo Yên chia sẽKhi công tác ở nơi mình sinh ra, mình sinh sống, nơi có người thân, người quen khó khăn lãnh chỉ đạo vì nể nang. Ra địa phương khác thực hiện hướng dẫn chủ trương của cấp trên, giải quyết công việc rất thuận lợi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Các công việc bàn bạc thường vụ, ban chấp hành, thực hiện quy chế dân chủ”.

anh tin bai

Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu nhiệm kỳ, Bảo Yên đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, theo phương châm “ vì công việc mà chọn cán bộ”. Đồng thời cũng cương quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ năng lực kém, có dấu hiệu tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Đã có 31 cán bộ được điều động, luân chuyển về xã giữ vị trí chủ chốt như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trong thời gian qua. Theo đánh giá Các đồng chí luân chuyển có nhiều đổi mới, có tập trung bàn bạc, thống nhất, có sự thay đổi lớn trong kinh tế xã hội, được Nhân dân tin tưởng trong công tác giải quyết thủ tục liên quan đến người dân  Tránh tình trạng nể nang, anh em dònh họ địa phương.

Khi đưa cán bộ có năng lực cao tại các phòng, ban của huyện về công tác xã, luân chuyển cán bộ  giữa các địa phương với nhau, quan điểm của huyện là ưu tiên cán bộ trẻ và sắp xếp vị trị lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.  Công tác sàng lọc, sắp xếp luân chuyển cán bộ đã khắc phục đáng kể tư tưởng cục bộ địa phương, tạo những thay đổi tích cực trong tác phong, phương pháp, lề lối làm việc. 

Bảo Yên cũng đã xây dựng một chiến lược dài hơi cho cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2020-2025. Trong đó, địa phương xác định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch tài sản, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các biện pháp, giải pháp về quản lý kinh tế. Cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, các đoàn thể, hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, thị trấn, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ có dấu hiệu tham ô, tham nhũng gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí./. 
Thu Dịu - Trung tâm VH,TT -TT huyện Bảo Yên
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 9,777
  • Tất cả: 1,762,045
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang