Bảo Yên vững bước trên chặng đường đổi mới
Lượt xem: 950

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai cũng như của Quốc gia dân tộc. Vốn là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng của tỉnh Lào Cai. Truyền thống đó là động lực quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trong sự nghiệp đổi mới hội nhập và phát triển hiện nay.  

Phát triển đô thị là một trong 4 lĩnh vực đột phá của Đảng bộ huyện Bảo Yên.

Đảng bộ huyện Bảo Yên đã có 74 năm xây dựng và trưởng thành. Sau 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên đã khẳng định hướng đi đúng đắn của mình. Đặc biệt là trong giai đoạn gần đây, Bảo Yên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về kinh tế, văn hóa xã hội; an ninh quốc phòng. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành của tỉnh Lào Cai là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận và chủ động của các tầng lớp Nhân dân. Điểm nhấn là công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, công tác tạo nguồn cán bộ. Về kinh tế Bảo Yên lựa chọn kinh tế nông – lâm nghiệp tạo ra sự đột phá với 5 cây trồng và 3 con vật nuôi chủ lực. Kết quả thực Quy mô nền kinh tế đến năm 2020 tăng trưởng gần gấp 2,5 lần so với 5 năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13,5%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 158 tỷ đồng tăng gấp hơn 5 lần so với 5 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Huyện Bảo Yên đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã trên địa bàn có đường ô tô đến trung tâm xã, có 586 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; trên 345 km kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; 98,4% số phòng học kiên cố và bán kiên cố; 100% số thôn, tổ dân phố được sử dụng điện lưới quốc gia. Công tác y tế được quan tâm, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ huyện Bảo Yên hiện có 55 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 336 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.161 đảng viên. Hiện 100% Thôn bản, tổ dân phố, trường học, trạm Y tế đã có đảng viên, 213 thôn bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập, 83% chi bộ thôn bản, tổ dân phố có Ban Chi ủy. Hằng năm có từ 20% số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 90% số chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nền tảng để Bảo Yên vươn lên giành những kết quả có ý nghĩa quan trọng đó, chính là tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, tập trung điều hành, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Bảo Yên đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Tiếp bước những chặng đường vẻ vang, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên đang khởi động một giai đoạn mới với quyết tâm cao và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Bảo Yên sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành huyện phát triển khá của Lào Cai. Để thực hiện thành công các mục tiêu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tập trung vào 4 lĩnh vực đột phá. Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 12 Đề án và 02 Nghị quyết trọng tâm để thực hiện mục tiêu Nghị quyết; Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đề án, nghị quyết hằng năm.

Nhằm tạo động lực mới để phát triển kinh tế. Huyện Bảo Yên đã xác định và quy hoạch ba vùng phát triển kinh tế: Vùng 1 (Vùng phát triển kinh tế phía Đông) gồm các xã: Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương, Thượng Hà, thị trấn Phố Ràng tập trung phát triển hạ tầng đô thị - nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch làng bản, du lịch trải nghiệm; Vùng 2 (Vùng phát triển kinh tế phía nam) gồm các xã: Xuân Thượng, Lương Sơn, Xuân Hòa, Việt Tiến, Phúc Khánh tập trung phát triển cơ sở hạ tầng - nông thôn, nông, lâm nghiệp; Vùng 3 (Vùng phát triển kinh tế phía Tây) gồm các xã: Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn, Yên Sơn, Minh Tân, Điện Quan tập trung phát triển hạ tầng đô thị, sắp xếp dân cư, tái định cư, du lịch tâm linh và dịch vụ. Trên cơ sở đó huyện Bảo Yên đã thành lập 03 Ban chỉ đạo phát triển kinh tế cho 03 vùng, và 03 đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo là các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Xã Nghĩa Đô nhiều lợi thế để phát triển du lịch.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các địa phương và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội. Từ đó thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Song song với đó huyện Bảo Yên đã chủ động đề xuất làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xin định hướng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong thời gian tới. Huyện Bảo Yên đã tập trung thảo luận xác định đúng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; có bước đi phù hợp, năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện 20 mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII.

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư phát triển.

Để tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2020 – 2025, trong năm 2021 huyện Bảo Yên đã lựa chọn chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới”. Tập trung nguồn lực, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm và cả nhiệm kỳ. Phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường hợp tác và thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tinh dầu quế, sả, nhà máy ươm tơ sợi. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Vĩnh Yên, Bảo Hà đạt chuẩn NTM; xã Nghĩa Đô đạt chuẩn NTM nâng cao; Triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư trên địa bàn; Làm tốt công tác quy hoạch, tập trung phát triển đô thị Phố Ràng, Bảo Hà và trung tâm các xã trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để xã Bảo Hà được công nhận là đô thị loại V. Tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh quảng bá để phát triển du lịch cộng động xã Nghĩa Đô và các xã có tiềm năng về du lịch. Kêu gọi, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư khu đô thị Bảo Hà - Tân An trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Lào Cai, trung tâm văn hóa tâm linh của khu vực Tây Bắc./.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 102
  • Trong tuần: 8,791
  • Tất cả: 1,295,638
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang