UBKT HUYỆN ỦY TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUÝ I/2023
Lượt xem: 205

Ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU, của Tỉnh ủy Lào Cai; Đề án số 08-ĐA/HU của Huyện ủy Bảo Yên về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025” đồng thời tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Tỉnh ủy về, Đề án số 08 - ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên và chương trình công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện triển khai 06 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ; thực hiện 01 cuộc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, tham mưu và xử lý kịp thời đối với 03 đơn thư.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các văn bản của cấp trên trong công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung triển khai các văn bản, quy định của cấp trên về kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập như: Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hướng dẫn số 03 - HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 667-CV/UBKTTU, ngày 12/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023... đồng thời cụ thể hóa, xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện kê khai, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Tỏ - TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo trong cuộc giám sát tại huyện Bảo Yên.

Đặc biệt, trong tháng 02/2023, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai tiến hành triển khai quyết định, kế hoạch giám sát đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên. Qua buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có cơ hội được học tập, chia sẻ kinh nghiệm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh việc tham mưu, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phân công các cán bộ, công chức trong cơ quan thường xuyên thông tin, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức cơ sở đảng được phân công theo dõi, giúp đỡ; tham dự các chi bộ mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát. Các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tích cực tham gia, giúp đỡ các xã theo phân công trong việc xây dựng nông thôn mới, các chương trình về phát triển nông nghiệp hàng hóa, hội nghị quyên vận, ... Qua đó tăng cường công tác giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

anh tin bai

Các Đoàn, Tổ kiểm tra, giám sát tiến hành làm việc tại Đảng ủy xã Yên Sơn.

Trong thời gian tới, các Đoàn, Tổ kiểm tra, giám sát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình quy định và kế hoạch đề ra. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tiếp tục chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy chế làm việc với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị, tích cực triển khai các hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023).

 

 

 

Thanh Trà - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,034
  • Trong tuần: 7,047
  • Tất cả: 1,769,470
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang