Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tăng cường tham mưu, thực hiện kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy
Lượt xem: 390

Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến công tác kiểm tra thì nơi đó ủy ban kiểm tra hoạt động có nền nếp, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tình hình tổ chức đảng, đảng viên ổn định. Từ đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên đã tăng cường tham mưu, thực hiện kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là một một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng có hiệu quả, các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát có hiệu lực, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng.

anh tin bai

  Đoàn kiểm tra của BTV Huyện ủy tại Đảng ủy xã Xuân Hòa

Xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn công tác, thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, trong 09 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên người đứng đầu, giám sát 02 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên người đứng đầu. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các kết luận kiểm tra, các thông báo, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện, việc lãnh chỉ đạo thu chi ngân sách xã; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Đảng (Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định 109 -QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương...).

 Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp giám sát đối với 03 tổ chức đảng cấp dưới và 04 đảng viên người đứng đầu trong việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Tổ giám sát của UBKT Huyện ủy tại Đảng ủy xã Tân Dương.

Qua giám sát, các Đoàn, Tổ kiểm tra, giám sát đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và cá nhân những người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác Đảng, từ đó, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên trong công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu, nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Qua đó phát huy vai trò, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

 

 

Thanh Trà - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 967
  • Trong tuần: 3,305
  • Tất cả: 1,492,031
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang